Tří ministerstev na podporu technologie PV pokroku a průmyslové inovace

Národní pro Energy, průmyslu a informační oddělení, CNCA 8 vydané pro propagaci produktů aplikace pokročilých fotovoltaické technologie a názory na průmyslové inovace, navrhuje zvýšit fotovoltaických produktů přístupu na trh, "vůdce" programu, hlavní rozvoj fotovoltaických technologií a průmyslových inovací.

V roce 2013, vydala státní rada názory na zdravý rozvoj fotovoltaického průmyslu (guofa [2013] 24), PV technologie v Číně zrychlil trh rychle, poskytuje silný trh pro podporu rozvoje průmyslu PV. Mezitím se také objevil že nějaké zpětné výroby by mohla opustit trh, vyspělé technologie vstoupit na trhy, fotovoltaický průmysl celkové technické inovace pomalu, fotovoltaické generace technické problémy s kvalitou a dalších otázkách.