PV cíl dorazili

Solární PV čistá news: podle nedávno vydané ministerstvem "první polovině roku 2015 fungování PV průmyslu v Číně", na konci června 2015, fotovoltaická elektrárna kapacity Číny dosáhl 35.78 GW, 30.07 GW PV elektrárna, distribuované PV 5,71 GW. To znamená "Dvanáct pět" v pěti letech, 0,89 GW PV nainstalován kapacity v Číně od počátku 2010 realizován rozšíření více než 40 krát a konec půl rok prorazit "Dvanáct pět" 35 GW plánovaných cílů.

Podle odhadů odborníků, Čína na fosilních paliv v roce 2020 dosáhnout 20 % z celkové primární spotřeby energie, celkem instalované kapacity potřebné pro dosažení 150 GW PV, průměrný roční růst v příštích pěti letech na více než 20 gigawatts.